מודולים | תוכנת CAM להדפסה תלת ממדית

יישום זה הינו היישום המקשר בין יישומי DWOS CAD לבין ייצור הכתרים והשחזורים על ידי מכשור להדפסת בתלת ממד.


DWOS Rapid Prototyping מספק דרך מהירה לייצור סקלטים לתותבות חלקיות מודפסות בתלת-ממד, כתרים באנטומיה מלאה ומודלים מודפסים.


תכונותיו העיקריות באות לידי ביטוי במיקום הקבצים עם אוריינטציה מקסימלית של הכיוון והמיקום בתוך פלטפורמת הבניה, תוך הגדלת מספר המקרים שמיוצרים ובו זמנית צמצום זמן ההדפסה הכולל בניית תמיכות ותגי הזיהוי. קובץ הייצור משקף את המבנה המבוקש הנשלח באופן אוטומטי למכונת ההדפסה.

 

 

לחץ למידע נוסף

‏03-5330808‏